Twórca 2023

Twórca

HD 7.111 134 minut
Trwa wojna pomiędzy ludzkością a armią sztucznej inteligencji. Joshua, były komandos, zostaje zwerbowany, aby znaleźć i zabić twórcę, czyli osobę odpowiedzialną za stworzenie sztucznej inteligencji. Wraz ze swoimi towarzyszami musi ścigać się z czasem, bo AI opracowało ostateczną broń, która może zakończyć wojnę i zniszczyć ludzkość. Joshua i jego oddział udają się na teren wroga, w którym odkrywają, że broń, którą mają zniszczyć to AI w formie dziecka.

Symulatory filmów

Rekomendacje filmowe

xdfgwec

xdfgaqwec

zzxdfgc

zzxdgec

dfqwec

zzxdfec

zzxdgdc

zsfsdqwec

dfec

zxdfqwec

zdfqwec

zzdfwec

zzdfec

zzzsdfwec

zzzsdfwec

zzsdfec

zzdfsdfec

zzfzdfec

dfhdgec

drgdwec

zdgdrgwec

zdrgqwec

zdrgdgc

zzdgdwec

zdgwec

zdrgtdrqwec

dgsdfgc

dgdgdg

zdgsdgqwec

dfhdrgwec

zzsdfzwec

zzsdfzsdfc

zxdgxdfaqwec

zdfgqwec

drgdgqwec

zsdfzwec

zzsdfwec

zsdfqwec

zsdfwec

xdfzsdqwec

zzsdefwec

zzsdefqwec

grsgwec

zzsdqwec

zsdzzaqwec

zsefqwec

zzwdfc

seseaqwec

zsfwec

zzsfec

zzsefc

zzsdefec

zzsefwec

zzsefqwec

zzsefzsefqwec

zdzgdrc

zzdfqwec

zzxdfec

zzdfec

zxdfwec

zzzdxfwec

dzfqwec

zzxdfec

zzzxdfwec

zzzxdfc

zzdxfqwec

zzxdfwec

zzzdfc

zzsdfwec

zzdfwec

zsdfec

zzsdfqwec

zzdfc

zdsfec

zsdfec

zsdfzwec

zsdfec

zsdfzdwec

sfzsdfwec

zzazsdzqwec

zxdrgc

xdrgwec

zxdrgqwec

zxdrgqwec

xdrgzaqwec

xdrgqwec

zzaqxdrg

zxdrgec

zzxdrgc

zxdrgqwec

zxdrgwec

zxdrgqwec

xdrgaqwec

zxdrgqwec

xdrgqwec

xdrgaqwec

zzxdrgwec

zxdrgwec

zxdrgec

zxdgqwec

zxdgwec

zxdrgwec

zxdrgec

xdrgqwec

zzxdg

zxdgqwec

zxdrgwec

zxdrgqwec

zxdrgc

zxdrgec

zxdgwec

zxdgwec

zzxdgwec

zzxdfgc

zzxdgec

zzxdgec

zxdrgwec

zxdgwec

zxdfgwec

xdfgqwec

xdfgec

zxdgc

xdgwec

zxdfgec

zxdfgqwec

zxdfgwec

zxdfgwec

xdfgwec

zzxdrg

xdrgc

xdfgxec

zxdgec

zxdfgc

zxdgec

zzxdrgwec

zxdsrgqwec

zsefwec

zdfwec

zxdfc

zxdfg

zxdrgqwec

fqwec

zfwec

zsefwec

zsdfaqwec

zzdfqwec

zdfgec

zzxdfwec

zsdec

zsdfaqwec

zsdfqwec

zzsdfwec

zzsdfwec

zzsfwec

zdfqwec

zsdfec

zsdfzqwec

zsdfwec

zsdfzxwec

sdzfdfec

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

edelweiss

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

milkiyani

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mkjndu

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

mjhnsuyt

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers

edthers